Biologi, B

Om faget

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi beskæftiger sig med livets udvikling og levende organismers egenskaber, tilpasninger og livsprocesser på alle niveauer, fra det molekylære niveau til økosystemniveau. Faget biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvis viden og forståelse er baseret på naturvidenskabelige arbejdsmetoder og eksperimentelt arbejde såvel i laboratoriet som i naturen. Faget omfatter viden og metoder og deres anvendelse inden for områder som produktion, bioteknologi, miljø og sundhed.  Find hele læreplanen her.


OBS angående SU-timer:

OBS: Der er løbende optag, derfor kan antal SU-timer på nethold variere alt efter DIN startdato.  Kontakt vejledningen og hør mere.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.  Læs mere om eksamen i læreplanen.

Adgangskrav

Optagelse på hf-enkeltfag kan tidligst finde sted 1 år efter, at ansøgeren har afsluttet 9.klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elever, der efter 9.klasse er fortsat i 10.klasse, kan tidligst optages 1 år efter, at de er udskrevet af 10. klasse. VUC Vest afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer – 9.kl., 10.kl. eller FED-niveau på VUC samt øvrige forudsætninger, om en ansøger kan optages.