Klar til EUX F-niveau ID:11EXff10

Til Søgning
Pris: DKK 390,00 Hvad skal jeg betale?
Dansk, F

Om faget

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt. Blandt andet lærer du at skrive og læse forskellige slags tekster og få overblik over indholdet. Du bliver bedre til fx at udtrykke dig godt og klart både mundtligt og skriftligt og til at begrunde et synspunkt og vælge sprog, der passer til situationen. For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

 • Skriftsprog og talesprog
 • Retskrivning og grammatik
 • Ældre og nyere tekster
 • Aviser/tidsskrifter
 • Kommunikation og argumentation
 • Sprog og stil
 • Ordbøger og håndbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Find hele læreplanen her.

Eksamen

Der afholdes ikke prøve efter dansk, niveau F.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til dansk, niveau G.

Engelsk, F

Om faget

Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog.
Blandt andet får du undervisning i engelsk grammatik og samtaleteknikker. Desuden får du kendskab til almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.
For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt og sammenhængende engelsk arbejder du blandt andet med:

 • Udtale og ordforråd
 • Central engelsk grammatik og stavning
 • Forskellige typer af tekster, fx noveller og artikler om almene og samfundsmæssige emner
 • Kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
 • Samtaleteknikker
 • Søgning af informationer på internettet
 • Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og grammatikoversigter

Du får desuden overblik over dine sprogligt stærke og svage sider. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter engelsk, niveau F.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber svarende til engelsk, niveau G.

Matematik, F

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagslivet og samfundslivet. Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik. I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

 • Talbehandling, herunder procentregning og potenser
 • Geometri, herunder målestoksforhold og beregning af rumfang
 • Funktioner, herunder variabelbegrebet

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Find hele læreplanen her.


Eksamen

Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau F.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau G.