Handels- og tilmeldingsbetingelser og privatlivspolitik

Luk fane

Produktinformation

www.tilmelding.vucvest.dk kan du se de hold/fag, vi tilbyder på VUC Vest. Ved hvert hold/fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav. Det er dog ikke alle hold/fag, du kan ansøge om tilmelding online.

ONLINE TILMELDING:

Ansøg online om tilmelding til avu- og hf-fag og uddannelsespakker.

Nogle fag kan du ikke ansøge om tilmelding via www.tilmelding.vucvest.dk. For at ansøge om tilmelding til netop disse fag skal du kontakte Uddannelsesvejledningen..

For yderligere oplysninger, kan du sende en mail til vucvest@vucvest.dk med dine spørgsmål.


VUC Vest
| Stormgade 47 | 6700 Esbjerg | Tlf. 76 12 17 20 | CVR 2955 4382 | EAN. nr. 579 800 055 85 64 | vucvest@vucvest.dk | www.vucvest.dk

Priser

Alle priser er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser.

Sådan ansøger du om tilmelding

Ved online ansøgning om tilmelding via www.tilmelding.vucvest.dk::
www.tilmelding.vucvest.dk ser du undervisningstilbud og priser. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i omfanget af undervisningstilbud og priser.


Ved ansøgning via uddannelsesvejledningen:

Kontakt uddannelsesvejledningen eller book en tid hos en uddannelsesvejleder på den afdeling, du ønsker at ansøge om tilmelding:


Gældende for ansøgning om tilmelding via
www.tilmelding.vucvest.dk og via Uddannelsesvejledningen:
En bindende aftale mellem dig og VUC Vest er først endeligt indgået, når vi har registreret din betaling, og du har modtaget godkendelse om optagelse. Godkendelsen modtager du pr. mail.

Betaling

Ved online ansøgning om tilmelding via www.tilmelding.vucvest.dk:
Vi modtager betaling med Dankort og MobilePay. Pengene hæves først fra din konto, når du modtager en godkendelse fra VUC Vest.
Det er også muligt at betale med Giro, se nedenfor.

Ved ansøgning om tilmelding via Uddannelsesvejledningen:
Ansøger du om tilmelding via Uddannelsesvejledningen, modtager vi betaling med Dankort samt MobilePay i receptionen/administrationen på den på den afdeling, du ønsker at gå på. Du kan også betale via girokort, som du kan få med efter møde i uddannelsesvejledningen eller få tilsendt via e-Boks.

Gældende for ansøgning om tilmelding via www.tilmelding.vucvest.dk og via Uddannelsesvejledningen:
Vær opmærksom på, at du først er sikret en plads på det/de ønskede hold, når din ansøgning om tilmelding er godkendt, betalingen er registreret, og der stadig er ledig plads på holdet efter registreret betaling. 

Generelle betingelser
De kontooplysninger, der indtastes ved ansøgningen, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL). Det er kun dig og PBS, der kan læse disse oplysninger. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer disse oplysninger om dig. Ved betaling via Dankort og MobilePay, trækkes beløbet fra din konto, så snart VUC Vest godkender din ansøgning om tilmelding og optager dig på det/de valgte hold.

Fortrydelsesret

En standard fortrydelsesfrist udløber 14 dage efter pengene er hævet eller reserveret på dit betalingskort eller via MobilePay. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Bemærk, at beløbet for visse korttyper først frigives op til 30 dage efter reservationen.

Hos VUC Vest giver vi dog mulighed for, at du kan fortryde dit køb lige indtil dagen før kursusstart.

Hvis du fortryder din tilmelding, skal du rette henvendelse til VUC Vest, som herefter returnerer det modtagne beløb til dig. Henvendelse kan ske via e-mail til vucvest@vucvest.dk 

Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, afskriver du dig din ret til 14 dages fortrydelsesfrist. VUC Vest tilbagebetaler dog stadig deltagerbetaling ved framelding senest dagen før kursusstart. 

Standard fortrydelsesformular

Forbehold for ændringer

VUC Vest forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på www.tilmelding.vucvest.dk. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. VUC Vest forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, etc. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetalte beløb.

Videregivelse af oplysninger

På VUC Vest administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit billede, navn, adresse og telefonnummer må vises for andre kursister, lærere og administrativt personale i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til din uddannelsesvejleder.

Studieordensregler

Som kursist på VUC Vest har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores regler og forventninger på:

www.vucvest.dk/vigtige-informationer/studie-ordensregler

Tro og love

Ved ansøgning om tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, vil du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Links

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service: www.pbs.dk

FDIH/Forbrugerrådet: www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen: www.forbruger.dk

Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation: www.forbruger.dk

Standard fortrydelsesformular: www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan VUC Vest indsamler og bruger de personoplysninger, du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder på og via hjemmesiden (Bookingsystem, kontaktformular, ’Hjalp denne side dig?’, Jobmodul og Webshop: www.tilmelding.vucvest.dk).

 

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Samtykke
 4. Sikkerhed
 5. Dine rettigheder
 6. Links til andre hjemmesider
 7. Ændringer af privatlivspolitikken
 8. Kontakt

1. Indsamling af personoplysninger

Via Bookingsystemet indsamler vi Navn, e-mail og evt. telefonnummer, adresse og evt. eksamensbeviser eller lignende. Via kontaktformularen indsamler vi: Navn, e-mail og evt. telefonnummer, adresse). Via ’Hjalp denne side dig?’ indsamler vi navn og e-mail. Via vores Jobmodul indsamler vi: E-mail, Navn, Adresse, Postnr./by, Land, Køn, Fødselsdato, Mobiltelefon, Uddannelsesniveau, Fagområde for uddannelse, Seneste stilling og Seneste arbejdsgiver. Via vores webshop www.tilmelding.vucvest.dk indsamler vi: Navn, e-mail, telefonnummer, Cpr-nr. og bopæl (derudover beder vi også om en Tro- og loveerklærng vedr. din uddannelsesmæssige bagrund samt at du uploader eksamensbeviser og lignende dokumentation for uddannelser).

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

 • Bookingsystemet – benyttes til at booke en tid i vejledningen. Informationen behandles af uddannelsesvejlederne via bookingsystemet Gecko.
 • Kontaktformular: En mulighed for at kontakte Uddannelsesvejledningen via en kontaktformular.
 • ’Hjalp denne side dig?’: Mulighed for at give feedback på vores hjemmeside, og den information man søger herpå.
 • Jobmodul: Mulighed for at søge job hos VUC Vest via HR Manager.
 • Webshop - www.tilmelding.vucvest.dk: Vores webshop, hvor det er muligt at få et overblik over fag og evt. skema samt ansøge om tilmelding til nogle fag. Ansøger man om tilmelding via webshoppen skal man afgive personoplysninger som beskrevet ovenfor. Derudover afgiver man også oplysninger i forbindelse med betaling. Se Handelsbetingelser for webshoppen. Data behandles af uddannelsesvejlederne i systemets backend ’Masterpiece’.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: www.vucvest.dk/cookies

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 3 nedenfor.

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies er:

www.vucvest.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere. De cookies vi anvender på VUC Vests hjemmeside anvendes blandt andet til indsamling af webstatistik m.v. Læs mere om cookies på vores hjemmeside her: www.vucvest.dk/cookies

3. Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

4. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Vores hjemmeside, webshop samt bookingsystem er SSL-krypteret. SSL står for Secure Sockets Layer, SSL er en krypteringsprotokol, der sikrer, at kun afsender og modtager kan læse informationen, der sendes imellem de to parter  – læs mere om SSL her)

5. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Desuden har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. Sal

1300 København K

Telefon 33 19 32 00

e-mail dt@datatilsynet.dk

6. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

7. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

8. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:

 

VUC Vest

CVR-nr. 29554382

Stormgade 47

6700 Esbjerg

76121720

vucvest@vucvest.dk

 

(Version 1, 07.03.18)