DSA Klar til SOSU ID: 10SOSU60

Til Søgning

Pris: DKK 650,00 Hvad skal jeg betale?

Dansk som andetsprog, E

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale på ret flydende og nuanceret dansk, og du forbedrer dine skriftlige kompetencer. I arbejdet med tekster vil du lære at beskrive og analysere forskellige medier, og du får viden om afsender- og modtagerforhold. I arbejdet med læsning af tekster får du kendskab til et udvalg af dansk litteratur efter 1870, og du læser et litterært værk i original udgivelse. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med:

 • Et udvalg af dansk og oversat litteratur efter 1870 inden for genrerne epik, lyrik og drama samt et individuelt valgt litterært værk
 • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster
 • Nyhedsgenrer og deres funktion, herunder kritisk og hensigtsmæssig informationssøgning
 • Mediers forskellige målgrupper samt et værk i form af et større afrundet medieprodukt
 • Problemformulering i forbindelse med synopsis- og genreskrivning
 • Grammatik, retskrivning og syntaks
 • Sammenlignende analyse på elementært niveau af dansk og et andet af dine aktive sprog

Du skal også lære noget om, hvordan man udarbejder en synopsis, baseret på en skriftlig problemformulering. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ingen prøve på dansk som andetsprog, niveau E.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau F eller dansk, niveau F.

Dansk som andetsprog, F

Om faget

Du lærer at indgå i en samtale på et nogenlunde flydende dansk, og du udbygger og forbedrer dine evner til at skrive. I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagtekster. Du lærer at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du blandt andet med:

 • Procesorienterede skriveforløb
 • Grammatik, retskrivning og sætningsopbygning
 • Mundtlig fremlæggelse med fokus på argumentationsteknikker og et sammenhængende, flydende sprog
 • Læsestrategier og studieteknikker
 • Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering
 • Et udvalg af nyere og ældre dansk og oversat litteratur og sagtekster
 • Gættestrategier i forbindelse med at lære sprog

I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. It indgår både som et redskab i det skriftlige arbejde og i forbindelse med informationssøgning. Du lærer også at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer til at fremlægge et emne. Find hele læreplanen her.

Eksamen

Der afholdes ingen prøve efter dansk som andetsprog, niveau F.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle kriterier for optagelse, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have danskfaglige færdigheder, som svarer til avu-fagene dansk som andetsprog, niveau G eller dansk, niveau G.

Fagelement Samfundsfag D, Ingen

Historie, D

Om faget

Du arbejder med Danmarks historie i europæisk og i verdenshistorisk perspektiv.
Du læser historiske tekster og lærer at sætte dem ind i en kronologisk sammenhæng, blandt andet for at forstå sammenhængen mellem fortid og nutid.
For at opnå viden om Danmarks historie arbejder du blandt andet med:
Kronologisk overblik
Danmarks historie i lokalt, europæisk og globalt perspektiv
Kontinuitet og brud
Samfundsstruktur og styreform
Livsvilkår i samspil med kultur og natur
Kulturarv og identitet

Eksamen:
Der afholdes en mundtlig prøve på historie, niveau D.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.

Naturvidenskab, F

Om faget

ADGANGSKRAV:
Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til naturvidenskab, niveau G.

FAGBESKRIVELSE:
Du får viden om mennesket som biologisk væsen. Faget har fokus på kroppens opbygning samt kost, motion og sundhed.
Naturvidenskab integrerer emner fra biologi, kemi, fysik og naturgeografi og giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.
For at tilegne dig en naturfaglig viden om mennesket som biologisk væsen skal du blandt andet arbejde med:
Grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
Kemiske reaktioner
Energiforhold i kroppen
Kostens bestanddele
Motion og sundhed
Arv og evolution
It indgår i undervisningen og bruges i forbindelse med skriftlige opgaver og præsentationer, dataopsamling og informationssøgning.

EKSAMEN:
Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab, niveau F.

Tilbud - Introducerende undervisning

Om faget

BESKRIVELSE:
Tilbydes for at give en introduktion til de enkelte fag og et indblik i de arbejdsmetoder, der er tilknyttet faget. Deltagelse i introducerende undervisning er ikke en forudsætning for optagelse på faget i den ordinære undervisning. Introduserende undervisning er gratis.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Søg hold

Nulstil søgningen