DSA Basis klar til G forår 2020 ID:11DFbb60

Til Søgning
Pris: DKK 1.820,00 Hvad skal jeg betale?
Dansk, Basis

Om faget

Basisniveau i dansk er det mest grundlæggende niveau. Du lærer at læse, stave og skrive. Du får også undervisning i grammatik.
Du arbejder med det danske sprog og lærer, hvordan du formulerer dig mundtligt og skriftligt. Derudover lærer du også om ordenes betydning.
For at få viden om, hvordan sproget kan bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:

 • Skriftsprog og talesprog
 • Læsning
 • Sproglig klarhed
 • Grammatik
 • Ord og betydning
 • Kommunikation
 • Ordbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter dansk, basis.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til, at du kan læse, tale og forstå dansk.

Dansk som andetsprog, Basis

Om faget

Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du arbejder med læsning og opbygning af lettere tekster. Der arbejdes med emner fra hverdagen, aktuelle begivenheder og danske tv- og nyhedsudsendelser, og du kommer til at kommunikere mundtligt og skriftligt om emner af personlig og almen interesse. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk arbejder du blandt andet med:

 • Elementær grammatik, retskrivning og tegnsætning
 • Sproglig korrekthed
 • Skrifftsprog
 • Genrer, person- og miljøkarakteristik i lette tekster
 • Læsning, læsestrategier og ordforråd
 • Udtale
 • Argumentationsteknikker
 • Kommunikation

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter dansk som andetsprog, basis.


Adgangskrav

Målgruppen til faget dansk som andetsprog, basis er:

-Unge voksne, der er faldet fra i de erhvervsrettede uddannelser
-Mere modne voksne, der tidligere har gennemført et danskundervisningsforløb på en
-sprogskole, men som nu har behov for at kvalificere sig yderligere
-Voksne med et danskfagligt niveau, der efter et basisforløb på 90 timer forventes at
-svare til det afsluttende niveau på Danskuddannelse 3.

Fagelement Samfundsfag G, Ingen
Grundlæggende it , Basis

Om faget

Faget er for dig med ingen eller ganske få erfaringer i brug af computer. Du lærer at bruge mus og tastatur, skrive e-mails og bruge internet.
En stor del af tiden vil du komme til at arbejde ved computeren i dit eget tempo.
Undervisningen vil give dig færdigheder i:

 • Brug af mus og tastatur
 • Brug af internet
 • Brug af e-mail
 • Enkel håndtering af filer

Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter grundlæggende it, basis.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år.
Der stilles ikke krav om forkundskaber.

Matematik, Basis

Om faget

Du lærer om matematik på et helt grundlæggende niveau og arbejder med forståelse af matematiske begreber. I undervisningen vil du opleve, hvordan de matematiske begreber bliver brugt i mange forskellige hverdagssammenhænge.

I undervisningen arbejder du med matematiske begreber som:

 • Vores talsystem
 • De 4 regningsarter: plus, minus, gange og dividere
 • Brøker
 • Procent
 • Regning med enheder, fx km, g, cl, m3
 • Geometriske figurer

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter matematik, basis.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudoverskal du ikke opfylde nogen særlige krav.

Tilbud - Introducerende undervisning

Om faget

BESKRIVELSE:
Tilbydes for at give en introduktion til de enkelte fag og et indblik i de arbejdsmetoder, der er tilknyttet faget. Deltagelse i introducerende undervisning er ikke en forudsætning for optagelse på faget i den ordinære undervisning. Introduserende undervisning er gratis.