DSA basis klar til G efterår ID 13DFbb60

Til Søgning
Pris: DKK 650,00 Hvad skal jeg betale?
Dansk, Basis

Om faget

Basisniveau i dansk er det mest grundlæggende niveau. Du lærer at læse, stave og skrive. Du får også undervisning i grammatik.
Du arbejder med det danske sprog og lærer, hvordan du formulerer dig mundtligt og skriftligt. Derudover lærer du også om ordenes betydning.
For at få viden om, hvordan sproget kan bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:

 • Skriftsprog og talesprog
 • Læsning
 • Sproglig klarhed
 • Grammatik
 • Ord og betydning
 • Kommunikation
 • Ordbøger

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter dansk, basis.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til, at du kan læse, tale og forstå dansk.

Dansk som andetsprog, Basis

Om faget

Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du arbejder med læsning og opbygning af lettere tekster. Der arbejdes med emner fra hverdagen, aktuelle begivenheder og danske tv- og nyhedsudsendelser, og du kommer til at kommunikere mundtligt og skriftligt om emner af personlig og almen interesse. For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk arbejder du blandt andet med:

 • Elementær grammatik, retskrivning og tegnsætning
 • Sproglig korrekthed
 • Skrifftsprog
 • Genrer, person- og miljøkarakteristik i lette tekster
 • Læsning, læsestrategier og ordforråd
 • Udtale
 • Argumentationsteknikker
 • Kommunikation

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter dansk som andetsprog, basis.


Adgangskrav

Målgruppen til faget dansk som andetsprog, basis er:

-Unge voksne, der er faldet fra i de erhvervsrettede uddannelser
-Mere modne voksne, der tidligere har gennemført et danskundervisningsforløb på en
-sprogskole, men som nu har behov for at kvalificere sig yderligere
-Voksne med et danskfagligt niveau, der efter et basisforløb på 90 timer forventes at
-svare til det afsluttende niveau på Danskuddannelse 3.

Engelsk, Basis

Om faget

Du får lejlighed til at genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner.
Du kommer primært til at arbejde med tekster om dagligdags emner. Desuden får du viden om levevilkår i lande, hvor engelsk er hovedsproget.
For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk arbejder du blandt andet med:

 • Udtale og ordforråd
 • Kortere tekster om dagligdags emner
 • Grundlæggende viden om levevilkår i ét eller flere engelsktalende lande
 • Dele af den centrale engelske grammatik
 • Enkle samtaleteknikker
 • Søgning af informationer på internettet
 • Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og enkle, grammatiske oversigter

Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter engelsk, basis.


Adgangskrav

Du skal være fyldt 18 år og have forkundskaber, der svarer til folkeskolens 7. klassetrin.

Fagelement Naturvidenskab G

Om faget

Fagelementerne er dele af enkeltfag på AVU. Forløb, som består af fagelementer, bliver udbudt med fokus på særlige emner i det pågældende fag.
Varigheden er kortere end et normalt enkeltfag, og forløbet er ikke i sig selv adgangsgivende til andre fag eller uddannelser.


Adgangskrav

Der er ingen specielle optagelseskrav til fagelementerne.

Matematik, Basis

Om faget

Du lærer om matematik på et helt grundlæggende niveau og arbejder med forståelse af matematiske begreber. I undervisningen vil du opleve, hvordan de matematiske begreber bliver brugt i mange forskellige hverdagssammenhænge.

I undervisningen arbejder du med matematiske begreber som:

 • Vores talsystem
 • De 4 regningsarter: plus, minus, gange og dividere
 • Brøker
 • Procent
 • Regning med enheder, fx km, g, cl, m3
 • Geometriske figurer

It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Find hele læreplanen her.

Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter matematik, basis.


Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Derudoverskal du ikke opfylde nogen særlige krav.